fbpx

 

PCE nowy post

 

Monterzy konfrontowani są często z sytuacją, kiedy to muszą podłączać swoje elektronarzędzia do gniazdek, których niezawodności nie mogą sami zweryfi kować. Wadliwych instalacji elektrycznych (np. brak przewodu ochronnego lub zamiana przewodu ochronnego i fazowego) nie można rozpoznać bez wcześniejszego ich sprawdzenia i dlatego są one szczególnie niebezpieczne. Następstwem tego mogą być poważne wypadki.

 

Zalety i funkcje

 

1. Przy każdym procesie włączania i podczas pracy, odbywa się automatyczne sprawdzanie prawidłowych warunków podłączenia. Odpada klasyczny „ test-klawisz“.

2. Nowy PRCD-S+ firmy PCE rozpoznaje błędne pomiary (np. noszenie rękawicy przy włączaniu), wysyła przy tym optyczne ostrzeżenie i nie włączą się.

3. Optyczny komunikat o błędach oraz wyświetlacz stanu (wyświetlacz LED zielony/czerwony).

4. Obwód przewodu ochronnego jest włączany jako pierwszy i rozłączany jako ostatni.

5. Nieprawidłowości jak „ napięcie obce na PE albo przekrocze-nie nominalnego prądu znamionowego“, powodują wyłączenie L i N. Obwód przewodu ochronnego pozostaje zamknięty, a potencjał PE jest dalej kontrolowany.

6. Rozpoznanie przepięcia 400VAC lub napięcia stałego 220VDC i brak ich przełączenia (aktywuje się Weak-Point).

7. Rozpoznanie podnapięcia i wyłączenie PRCD-S+.

8. Rozpoznanie przerw w przewodach instalacyjnych, jak również błędnego okablowania.

9. PRCD-S+ firmy PCE jest poręczny i lekki, to alternatywa dla transfor-matora separacyjnego, łatwiejszy w użytku i tańszy w zakupie.

 

 

 

Reklama

Back to top